Копиране и принтиране

Копиране и принтиране

Копиране
Чернобяло
Едностранно Двустранно
А4 А3 А4 А3
0,05 лв. 0,10 лв. 0,09 лв. 0,18 лв.
* цените са без ДДС
* цените са за копиране върху бяла хартия 80 гр/кв.м. и запълване до 50%
* при запълване над 50% - цената се увеличава с 20%.
* копиране от книга - цената се увеличава с 20%.
Цветно, лазерно
Едностранно Двустранно
А4 А3 А4 А3
1-49 копия 0,50 лв. 1,00 лв. 1-25 копия 1,00 лв. 2,00 лв.
над 50 копия 0,42 лв. 0,90 лв. над 25 копия 0,90 лв. 1,80 лв.
* цените са без ДДС
* цените са за копиране върху бяла хартия 80 гр/кв.м. и запълване до 50%
* при запълване над 50% - цената се увеличава с 20%.
Принтиране
Чернобяло
Едностранно Двустранно
А4 А3 А4 А3
0,05 лв. 0,10 лв. 0,09 лв. 0,18 лв.
* цените са без ДДС
* цените са за копиране върху бяла хартия 80 гр/кв.м.
Цветно, лазерно
Едностранно Двустранно
А4 А3 А4 А3
1-49 копия 0,50 лв. 1,00 лв. 1-25 копия 1,00 лв. 2,00 лв.
над 50 копия 0,42 лв. 0,90 лв. над 25 копия 0,90 лв. 1,80 лв.
* цените са без ДДС
* цените са за копиране върху бяла хартия 80 гр/кв.м. и запълване до 50%
* при запълване над 50% - цената се увеличава с 20%.
Принтиране 30х120 см. - кратно на формат А4. При непълен формат се закръглява до по-голям цял формат.
Цветно, мастилено,при запълване до 50%
Едностранно Двустранно
А4 А4
1-10 копия 0,30 лв. 1-5 копия 0,60 лв.
11-49 копия 0,25 лв. 6-25 копия 0,50 лв.
50 - 99 копия 0,20 лв. 26-50 копия 0,40 лв.
над 100 копия 0,15 лв. над 50 копия 0,30 лв.
При запълване над 50% - цената се завишава с 50%.