Запис на CD/DVD, печат върху CD/DVD

Запис на CD/DVD, печат върху CD/DVD

Цените са с ДДС.

Запис на CD/DVD
без носител - CD/DVD
CD DVD
до 10 бр. 0,70 лв. 1,40 лв.
до 50 бр. 0,50 лв. 0,90 лв.
до 100 бр. 0,40 лв. 0,70 лв.
Печат върху CD/DVD
до 10 бр. 0,60 лв.
до 50 бр. 0,50 лв.
до 100 бр. 0,40 лв.
над 100 бр. 0,35 лв.