Софтуер + операционни системи + приложен софтуер + софтуер за виртуализация + софтуер за защита + софтуер за сървъри